Ind- & Udflytningsrapporter


Comfort Housings Ind- og udflytningsrapporter med tilhørende fotodokumentation er med til at skabe det korrekte billede af det lejedes tilstand og er ikke mindst med til at fjerne tvivlsspørgsmål. Vi gennemgår detaljeret boligen og sikrer os såvel udlejer som lejers accept af, at vi tegner det korrekte billede af det lejedes tilstand.

Rapporterne vil være en væsentlig del af dokumentationen, hvis der opstår uenigheder mellem lejer og udlejer.

​Comfort Housing  ▪  Strandvejen 153 1 sal  ▪  2900 Hellerup  ▪  Tlf. +45 61 16 55 88