Kvalitetstjek

Som et led i vores service overfor udlejere tilbyder vi at gennemgå boligen som tænkes lejet ud. En bolig i god stand kan altid indbringe en højere leje, men omkostningerne til eventuelle forbedringer skal naturligvis sættes i forhold til:

- Hvor meget kan huslejen løftes

- Vil udlejningshastigheden øges

Det kan hurtigt være en god forretning at få Comfort Housing til at gennemgå Deres bolig og vurdere hvilke tiltag det kan være rentabelt at iværksætte. Det er nemlig ikke alle forbedringer som lejere er villige til at betale ekstra for.

Såfremt I efterfølgende vælger, at udleje boligen gennem Comfort Housing er denne service gratis.

​Comfort Housing  ▪  Strandvejen 153 1 sal  ▪  2900 Hellerup  ▪  Tlf. +45 61 16 55 88