Annoncering

Vi indrykker annoncer i relevante medier som f.eks. boligportalen og X-pat rentals. Vi reklamerer på nettet og du vil af og til også finde vore annoncer i de Københavnske aviser. Ligeledes gennemgår vi vores kartotek af aktivt søgende lejeremner.

Comfort Housing sender direkte en opstilling af Deres bolig til de relevante emner.

Kreditcheck

Vi kan indhente økonomiske oplysninger på Deres lejer, herunder oplysninger om ansættelsesforhold, check i RKI m.v. Ved internationale lejere gennemfører vi interview, hvor lejers betalingsevne søges afdækket.

Dette for at De kan føle Dem overbevist om Deres lejers betalingsevne og vilje.

​Comfort Housing  ▪  Strandvejen 153 1 sal  ▪  2900 Hellerup  ▪  Tlf. +45 61 16 55 88