Sådan gør vi

1. Indledende møde


På det indledende møde gennemgår vi boligen som skal udlejes, herunder gennemgår vi jeres spørgsmål og vi afstemmer forventninger til boligens lejeniveau. Vi kommer gerne med forslag til ændringer som gør jeres bolig lettere at udleje.

2. Aftale indgås


Når I har bestemt Dem til at samarbejde med Comfort Housing indgår vi en aftale, hvor retningslinjerne for udlejningen fastlægges. Straks herefter udarbejdes vores omfattende materiale om boligen og aktiviteterne for at finde den helt rigtige lejer til jeres bolig begyndes.

3. Fremvisninger


Vi aftaler hvem der fremviser Deres bolig. Vi kontakter jer før hver fremvisning, så I har fuldt overblik over, hvornår vi kommer i jeres bolig.

4. Lejeaftale indgås


Når den rigtige lejer til jeres bolig er fundet, udarbejder Comfort Housing lejekontrakten på baggrund af det aftalte og sørger for, at lejer underskriver. Vi sørger også for, at det aftalte depositum, og eventuelle øvrige forudbetalte beløb, bliver indbetalt før lejer får overdraget nøgler m.v. til boligen.

​Comfort Housing  ▪  Strandvejen 153 1 sal  ▪  2900 Hellerup  ▪  Tlf. +45 61 16 55 88