Services til udlejer

Vi er til for dig som udlejer og vil gøre alt for, at du oplever et nemt og trygt udlejningsforløb.

Indflytningsrapport
Som en del af vores udlejningsaftale gennemfører Comfort Housing et grundigt indflytningssyn og udarbejder rapport med billeddokumentation. Det er vigtigt, at lejemålets stand bliver dokumenteret ved indflytning, så der ikke senere opstår tvivl om stand og ansvar.
 
Udflytningsrapport
Comfort Housing tilbyder at gennemføre fraflytningssyn ved udgangen af lejeperioden. En repræsentant fra Comfort Housing mødes med lejer og udlejer i den lejede ejendom og vurderer ejendommens stand og sammenligner med standen ved indflytning. Vi udarbejdes en samlet standsrapport.
 
Rengøring
Nye lejere forventer, at de kan flytte ind i en rengjort bolig. Tilsvarende forventer udlejer, at boligen tilbageleveres i samme rengjorte stand. Comfort Housing tilbyder at forestå dialogen herom, så der gennemføres professionel rengøring af boligen.
 
Administration
Comfort Housing tilbyder en skræddersyet administrationsordning i lejeperioden. Her tilbyder vi at stå for opkrævningen af husleje, sørger for afregning af forbrugsafhængige ydelser og varetager korrespondance med lejeren. Comfort Housing er ligeledes kontaktperson ved praktiske og tekniske problemer som måtte opstå.

Mange internationale lejere efterspørger også boliger, hvor et professionelt firma står for det administrative. Det er lejers sikkerhed for, at de kan komme i kontakt med engelsktalende personale, og at eventuelle problemer udbedres hurtigst muligt. Så ikke alene får du som udlejer en effektiv administration. Du øger endvidere hastigheden på udlejningen af jeres bolig.

Ring til Comfort Housing på:

Mange internationale lejere efterspørger også boliger, hvor et professionelt firma står for det administrative. Det er lejers sikkerhed for, at de kan komme i kontakt med engelsktalende personale, og at eventuelle problemer udbedres hurtigst muligt.

Så ikke alene får du som udlejer en effektiv administration. Du øger også hastigheden på udlejningen af din bolig.

Udlej din bolig

Kontakt os